კარდიოლოგიური განყოფილების უფროსი 
სპეციალიზაცია: კარდიოლოგია