პროფესიული გამოცდილება
1983-1989
თბილისის I კლინიკური საავადმყოფო ექიმი-სტომატოლოგი
1989-1994
ქ. თბილისი, მე-9 სტომატოლოლოგიური კლინიკა ქირურგი-სტომატოლოგი
1994 დღემდე
სტომატოლოგიური კლინიკა – “უნიდენტი” ექიმი-სტომატოლოგი
საექიმო სტაჟი 
1983 წლიდან დღემდე

განათლება, კვალიფიკაცია
უმაღლესი
1976-1982
თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის სტომატოლოგიური ფაკულტეტი
უწყვეტი პროფესიული განვითარება 
1984
სპეციალიზაციის კურსი თერაპიაში (4 თვე)
1989
კვალიფიკაცია თერაპიულ სტომატოლოგიაში (3 თვე)
1991
კვალიფიკაცია ქირურგიულ სტომატოლოგიაში (3 თვე)
2003 
ოსტეოპლასტიური მასალების გამოყენება პაროდონტოლოგიაში
2003
პულპიტების მკურნალობა, ფესვის არხების დაბჟენა ცივი გუდაპერჩით
2005
უკრაინა, ქ. პოლტავა, კორპორაცია `დენტსპლაი ინტერნეიშენალი~ _ მასალები და ტექნოლოგიები
2006
პრაქტიკული კარიესოლოგია
2006
დენტო-ალვეორალური ქირურგია: დიაგნოსტიკა, მკურნალობა-იმპლანტოლოგია
2007
ქ. თბილისი, პროფესორ ს. რადლინსკის ლექცია
2007 სექტემბერი
პროფესორ რენატო დე ტოლედო ლეონარდოს ლექცია და მასტერ-კლასი
2007 სექტემბერი
დოქტორ დენ ფიშერის ლექცია და 3 მასტერ-კლასი
2008წ-19 ივნისი
კომპანია Kერრ–ის ინოვაციური ტექნოლოგიები ესთეტიკურ სტომატოლოგიაში
2008წ-20-21 ივნისი
დოქტორ Eელენა მენდოსას ლექცია დ მასტერ-კლასი
2009წ-6-9 აპრილი 
აშშ “Uლტრადენტ”–ის საერთაშორისო კონფერენცია (ლექცია, მასტერ-კლასი)
2009წ-23 მაისი
პროფესორ ბრიუს მატისის ლექცია
2009წ-23-24 ოქტომბერი
პროფესორ ალესანდრო ვიკის ლექცია და მასტერ-კლასი
2009წ-6-8 ნოემბერი
დოცენტ Eელენა ტრაფიმოვას მასტერ-კლასი

ნებადართული სპეციალობა 
2001
თერაპიული სტომატოლოგია (სახელმწიფო სერთიფიკატი #013939) იხ. დანართი
2001
ქირურგიული სტომატოლოგია (სახელმწიფო სერთიფიკატი #20204) იხ. დანართი
2006
ბავშვთა თერაპიული სტომატოლოგია (სახელმწიფო სერთიფიკატი #000687) იხ. დანართი
2006
ბავშვთა ქირურგიული სტომატოლოგია (სახელმწიფო სერთიფიკატი #000685) იხ. დანართი

საერთაშორისო სამეცნიერო ფორუმებში მონაწილეობა
1996
ქ. თბილისი I საერთაშორისო კონფერენცია _ სემინარი, სტომატოლოგიის აქტუალური საკითხები
1997
ქ. თბილისი სტომატოლოგთა საერთაშორისო კონგრესი
1998
ქუთაისის VI რესპუბლიკური სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია
2000 
ქ. თბილისი, სტომატოლოგთა II საერთაშორისო კონგრესი
2007
დუბაი, მსოფლიოს სტომატოლოგთა ასოციაციის კონგრესი