მეან გინეკოლოგი
პროფესიული გამოცდილება
მეან -გინეკოლოგი: 4 - ე სამშობიარო სახლი, 5- ე სამშობიარო სახლი, 15-ე კონსულტაცია
დამატებითი მონაცემები
ქართული, რუსული და აშშ საექიმო ლიცენზია