თინათინ მიშველიძე

  • სპეციალობა: ფსიქოთერაპია
  • დ. გაგუას კლინიკა
  • ტელ: 593252557
  • ელ-ფოსტა: davitgaguaclini@yahoo.com

პროფესიული გამოცდილება
- 2001-2003 წწ.-ში მუშაობდა ფსიქოლოგ-კონსულტანტად უმაღლესი ლიგის სპორტულ გუნში
- 2002-2003 წ.წ.-ში მუშაობდა სოციოლოგიური კვლევევბის ინტერვიუერად, შემდეგ კი ხელმძღვანელად
- 2005-2007 წ.წ.-ში ქ.თბილისის საკრებულოსა და მერიის აპარატის სხვადასხვა სამსახურებში წამყვან სპეციალისტად
- 2008 წ. დევნილთა სახმარების საინიციატივო ჯგუფში ფსიქოლოგად
- 2009 წ.-დან დღემდე მუშაობს „დავით გაგუას კლინიკაში“ ფსიქოლოგად.

განათლება, კვალიფიკაცია
- ქ.თბილისის №154 საჯარო სკოლა (1989-1998)
- ქ.თბილისის ნიჭიერთა სკოლა „სასწავლო აკადემია“(1998-2000) 
უმაღლესი განათლება:
- ქ.თბილისის ივ.ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ფსიქოლოგიის ფაკულტეტი. ბაკალავრი (2000-2004) 
- ქ.თბილისის ივ.ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი. კოფლიქტების ანალიზისა და მართვის მიმართულება მაგისტრი (2005-2008) 
- ქ.თბილისის ივ.ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი. ფსიქოლოგიის მიმართულება -დოქტორანტი (2009)

დამატებითი მონაცემები
თემები, კონფერენციები:
- 2001 და 2002 წლებში მიღებული აქვს მონაწილეობა სტუდენტურ სამცნიერო კონფერენციებში
- ჩატარებული აქვს რამოდენიმე კვლევა ფსიქოლოგიის სხვადასხვა დარგის ფარგლებში.
- შესრულებული აქვს სამაგისტრო ნაშრომი: „კონფლიქტის ხასიათი ღია და დახურულ საზოგადოებაში“
- ამჯერად მუშაობს სადისერტაციო ნაშრომზე: „ოჯახური ურთიერთობების გავლენა იდიოპათიურ უშვილობაზე“