ნეირორეაბილიტაციის განყოფილების ხელმძღვანელი
სპეციალიზაცია: ნევროლოგია, ნეირორეაბილიტაცია