ქირურგიული სექტორის ხელმძღვანელი
მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი