პროფესიული გამოცდილება
1986-1989წ.წ.ზესტაფონის ცენტრალური საავადმყოფო - ნევროპათოლოგი.
1991-2005 წ.წ. თბილისის აკად.სარაჯიშვილის სახ.კლინიკური და ექსპერიმენტული ნევროლოგიის და ნეიროქირურგიის ინსტიტუტი-კლინიკური ნევროლოგიის ექიმი-ნევროლოგი.
2005 წლიდან დღემდე შ.პ.ს. „ნიუ ჰოსპიტალს“,აკად.სარაჯიშვილის სახ.კლინიკური ნევროლოგიის და ნეიროქირურგიის ინსტიტუტი, ნეირორეაბილიტაციის განყოფილება,ექიმი-ნევროლოგი.
შეთავსება: კლინიკა „მედი ესთეტიკი“- რეაბილიტაციის განყოფილების ექიმი. მონაწილეობა სამეცნიერო კონფერენციებში:
2009წ. 15.10.თბილისი -„ქრონიკული ტკივილი,დიაგნოსტიკა და მკურნალობა.“
2009წ.24-26 სექტემბერი,თბილისი-მსოფლიო კონგრესი-„ინსულტის პრევენცია,დიაგნოსტიკა და მკურნალობა“.
2003 წ. 06.05-08.05, თბილისი - „საქართველოს ჯანმრთელობის დაცვა საუკუნეთა მიჯნაზე,რეალობა და პერსპექტივები“.
2003 წ. 26.05-28.05.,თბილისი- მსოფლიო კონგრესი-„ინსულტის პრევენცია,დიაგნოსტიკა და მკურნალობა“.
2003წ.22.10-24.10.,თბილისი-„კლინიკური ოტონევროლოგიის საკითხები“.

განათლება, კვალიფიკაცია
1979-1986 წ.წ. თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო ინსტიტუტი,სამკურნალო ფაკულტეტი.
სერთიფიკატი: სახელმწიფო სერთიფიკატი N 009972, სპეციალობა-ნევროლოგია, 2006წ.23.04
უწყვეტი სამედიცინო განათლების დასწრებული პროგრამით სერთიფიკატები:2003წ.მაისში,2005 წ.ნოემბერში,2006წ.ივნისში,2006 წ. დეკემბერში, 2007წ.თებერვალში.

დამატებითი მონაცემები
მონაწილეობა სამეცნიერო გრანტებში და პროექტებში:
2009წ. აპრილიდან გრანტი-„ორალური კლადრიბინი კლინიკურად იზოლირებული სინდრომის სამკურნალოდ“, მკვლევარი ექიმი.დონორო ორგანიზაცია -„PAREXEL”(ა.შ.შ.)
2004წ.01.-2005წ.01. USAID-„Mercy Corps“-ის (ა.შ.შ.) პროექტი „ჯანსაღი სკოლა“ - პროექტის მენეჯერი 
ოჯახური სტატუსი:გათხოვილი,მეუღლე და ქალიშვილი