სპეციალიზაცია: ურგენტული ქირურგია, რეფრაქციული ქირურგია, რქოვანას დაავადებები