მედიცინის დოქტორი 
სპეციალიზაცია: ონკოოფთალმოლოგია, ონკოოფთალმოლოგიური ქირურგია, ორბიტის პათოლოგია