ენდოკრინოლოგიური სამსახურის ხელმძღვანელი
სპეციალიზაცია: ენდოკრინოლოგია