ქეთი თარაშვილი

  • სპეციალობა: ნარკოლოგია
  • ფსიქიკური ჯამრთელობის და ნარკომანიის პრევენციის ცენტრი