მედიცინის დოქტორი 
სპეციალიზაცია:არაინვაზიური კარდიოლოგია, ექოკარდიოგრაფია, ჰოლტერ-მონიტორინგი, ელექტრო კარდიოგრაფია და სისხლის წნევის მონიტორინგ, ტრედმილისტესტი