ევრითმისტი, მკურნალი ევრითმისტი, ფსიქოლოგი.

პროფესიული გამოცდილება
ყოველწლიური კვალიფიკაციები გერმანიასა და შვეიცარიაში ასევე ევროპის ქვეყნების სხვადასხვა კლინიკასა თუ ამბულატორიაში.