ექიმი ლაბორანტი 
სპეციალიზაცია: იმუნოლოგია, ბიოქიმია