ნინო ლუკავა

  • სპეციალობა: რადიოლოგია
  • დ. გაგუას კლინიკა
  • ელ-ფოსტა: davitgaguaclini@yahoo.com

პროფესიული გამოცდილება
2010 წელი-დღემდე შ.პ.ს.”დავით გაგუას კლინიკა” - ექიმი-რადიოლოგი

განათლება, კვალიფიკაცია
1996-2002 წწ თბილისის ივანე ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი - მედიცინის ფაკულტეტი

საზოგადოებრივი აქტივობა
2002 წ., 2006-2009 წწ. საქართ.შრომის, ჯამრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო (სერტიფიკატი: ზოგადი პროფილის ექიმი-მკურნალი. სამედიცინო რადიოლოგია)
2009 წ. CAC-კავკასიის აკადემიური ცენტრი - ინგლისური ენის სასწავლო კურსი (FRE-INTERMEDIATE)