ნინო ბაბუნაშვილი


განათლება
1999-2005 თბილისის სახელმწიფო  სამედიცინო უნივერსიტეტი -  ფსიქოთერაპიის და ფსიქოსომატური მედიცინის ფაკულტეტი. 
2005-2009 თსსუ დიპლომისშემდგომი სამედიცინო  განათლებისა და უწყვეტი პროფესიული განვითარების ინსტიტუტი - ფსიქოთერაპიის სპეციალობის სარეზიდენტურო  პროგრამა 
2009 - სახელმწიფო სერთიფიკატი -  სპეციალობით ფსიქოთერაპია
2009-2010 თსსუ  დიპლომისშემდგომი სამედიცინო  განათლებისა და უწყვეტი პროფესიული განვითარების ინსტიტუტი - კლინიკური ფსიქიატრიის სარეზიდენტურო პროგრამა. 
2010 - სახელმწიფო სერთიფიკატი -  სპეციალობა ფსიქიქატრი

ამჟამინდელი სამუშაო ადგილი და თანამდებობ
 შპს “ქ.   თბილისის ფსიქიკური ჯანმრთელობის ცენტრი“ ამბულატორიული განყოფილება - ექიმი ფსიქიატრი.

სამუშაო გამოცდილება
 2005-2009 მ. ასათიანის სახელობის საწავლო კვლევითი ინსტიტუტი  - უმცროსი ექიმი 
2010-2011 მ. ასათიანის სახელობის სასწავლო კვლევითი ინსტიტუტი  -  ექიმი ფსიქიატრი 
2012 წლიდან დღემდე ფსიქიკური ჯანმრთელობის ცენტრი ამბულატორიული განყოფილება  - ექიმი ფსიქიატრი