ნინო ახალაია

  • სპეციალობა: ფსიქოთერაპია
  • დამოკიდებულების სამედიცინო მართვის ცენტრი

განათლება: 

2015 წ - დღემდე - კავკასიის გეშტალტთერაპიის და ოჯახური ფსიქოთერაპიის ინსტიტუტი

2013წ -დღემდე ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართული უნივერისტეტი -დოქტორანტურა;

2001-2005წ. ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის   სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ბაკალავრიატის სრული კურსი ზოგადი ფსიქოლოგიის  სპეციალობით.

2005-2007წ. ქ. თბილისის დიმიტრი უზნაძის სახელობის სამედიცინო, ზოგადი და გამოყენებითი ფსიქოლოგიის სასწავლო ინსტიტუტი.

2011 წ –2012 –ფსიქოლოგთა და ფსიქოთერაპევტთა ასოციაცია,  სასწავლო-თერაპიული სერთიფიცირებული კურსი:  ,,გეშტალტთერაპიის თეორია და პრაქტიკა’’.

აკადემიური ხარისხი: ფსიქოლოგიის მაგისტრი;

 

პროფესია:  ფსიქოლოგი, ფსიქოთერაპევტი

 

სამუშაო გამოცდილება:  

2013 წ. დღემდე-,,დამოკიდებულების სამედიცინო მართვის ცენტრი’’- ფსიქოლოგი

 

2013წ. დღემდე -წმ. თამარ მეფის სახელობის უნივერსიტეტი-მიწვეული ლექტორი.

 

2012წ . დღემდე -საქართველოს საპატრიარქოს წმინდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართული უნივერსიტეტი–სასწავლო კურსი: ფსიქოლოგიური შეფასება და დიაგნოსტირება– მიწვეული ლექტორი

 

2012 წ. დღემდე–ფსიქოლოგიური საკონსულტაციო დიაგნოსტიური ცენტრი ,, იდილია’’– ფსიქოლოგი; ფსიქოკონსულტანტი; ჯგუფის წამყვანი, ტრენერი

 

2010წ. დღემდე-„ფსიქოლოგთა და ფსიქოთერაპევტთა ასოციაცია“-ფსიქოლოგი, ფსიქოთერაპევტი, ტრენერი

 

2012 წ. დღემდე–International preschool- ფსიქოლოგი

 

2011 წ. -2015 წ. ფსიქოლოგთა და ფსიქოთერაპევტთა ასოციაციის და საზოგადოებრივი რადიო 1–ის ერთობლივი პროექტი ,, მედიატორი’’  –პროექტის კოორდინატორი; ექსპერტი;

 

2009წ-2014 წ. სოციალური რეაბილიტაციის და ადაპტაციის ცენტრი “აისი” – სამედიცინო ფსიქოლოგი/ტრენერი

 

2013 წ.-თებერვალი-SOS-ბავშვთა სოფელი.,, ფსიქო-საგანმანათლებლო ტრენინგი მშობლებისთის ‘’ . მიწვეული  ფსიქოლოგი, ტრენერი

 

2009წ-2013  . სერვანტესის სახ. ესპანურ - ბრიტანული სკოლა-ლიცეუმი AYA-GESS -სკოლის ფსიქოლოგი;

 

2008წ . არასამთავრობო ორგანიზაცია ,, World Vision’’-ომის შემდგომ დაზარალებულ პირთა ფსიქოლოგიური რეაბილიტაცია. ფსიქოლოგ-კონსულტანტი.

 

 

სტაჟირება/უნარები: 

კავკასიის გეშტალტთერაპიის და ოჯახური ფსიქოთერაპიის ინსტიტუტი- ტრენინგი ფსიქოსინთეზში

ფსიქოლოგიური, საკონსულტაციო, დიაგნოსტიკური ცენტრი ,, იდილია’’ - ,, ფსიქოთერაპიული მუშაობა დანაკარგის მქონე ბავშვებთან’’

ივანეჯავახიშვილისსახ. უნივერსიტეტი, კურსი: ,,სოციალურიმუშაობაინდივიდუალურრისკ-ჯგუფებსადაოჯახებში’’;

კავკასიის გეშტალტთერაპიის და ოჯახური ფსიქოთერაპიის ინსტიტუტი- სემინარი ოჯახურ ფსიქოთერაპიაში

;ფსიქოლოგთა და ფსიქოთერაპევტთა ასოციაცია (საქართველო) და საერთაშორისო კომუნიკაციების ინსტიტუტი(აშშ)- ,,ტრენინგი და მასტერ–კლასი ვირჯინია სატირის ოჯახური ფსიქოთერაპიის მეთოდით’’.

ა.ლაჭყეპიანის სახ. ბავშვთა ნევროლოგთა და ნეიროქირურგთა ასოციაცია: ,,ბავშვთა ნეიროგანვითარებითი დარღვევების ადრეული გამოვლინებებისა და მართვის თანამედროვე მეთოდოლოგია და პრინციპები’’;

ინკლუზიური განათლების საკონსულტაციო ცენტრი. ფსიქომეტრული და საკონსულტაციო ასოციაცია: ,,სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროებების მქონე მოსწავლეების განათლება’’;

ფსიქოლოგთა და ფსიქოთერაპევტთა ასოციაცია: ,,არტ-გეშტალტთერაპიის ტრენინგი’’.

 

ენები: 

ქართული-თავისუფლად;

რუსული-თავისუფლად;

ინგლისური- imtermediate.