ნატო კორსანტია

  • სპეციალობა: დერმატოვენეროლოგია
  • დედათა და ბავშვთა სამკურნალო პროფილაქტიკური ცენტრი
  • ტელ: 5(99) 53 03 76
  • ელ-ფოსტა: nkorsantia@yahoo.com

თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის კანისა და ვენერიულ სნეულებათა დეპარტამენტი. ასოცირებული პროფესორი. მედიცინის დოქტორი.
 
2001 წელს დაამთავრა თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის სამკურნალო ფაკულტეტი. 
2001–2004 წლებში სწავლობდა თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის დარგობრივ რეზიდენტურაში, სპეციალობით „დერმატოლოგია–ვენეროლოგია“ და საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის სამედიცინო ბიოტექნოლოგიის იმუნოლოგია-ალერგოლოგიის რეზიდენტურაში. 
2003 წელს დაიცვა საკანდიდატო დისერტაცია და მიენიჭა მედიცინის მეცნიერებათა კანდიდატის ხარისხი. 
2003 წელს ქ.მოსკოვის მე–2 სამედიცინო უნივერსიტეტში გაიარა დერმატო–კოსმეტოლოგიის სრული კურსი, ტრენინგები პილინგსა და ზოგად და ესთეტიკურ მეზოთერაპიაში. 
2002 წლიდან დღემდე, მუშაობს სამედიცინო ცენტრ „მარჯანში“– ექიმ დერმატოლოგად. ექიმის პრაქტიკულ სამუშაოს უთავსებს როგორც პედაგოგიურ, ისე სამეცნიერო მოღვაწეობას.
2010-2011 წლებში მუშაობდა სამედიცინო ინსტიტუტ ”ინტერფარმში” ასოცირებული პროფესორის თანამდებობაზე. 
2011 წლიდან მუშაობდა თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის დერმატოვენეროლოგიის დეპარტამენტში მოწვეულ პედაგოგად, ხოლო 2014 წლიდან დერმატოვენეროლოგიის დეპარტამენტის ასისტენტ პროფესორია. 
 
სამამულო და უცხოურ ჟურნალებში გამოქვეყნებული აქვს 30-მდე სამეცნიერო ნაშრომი. 
 
ფლობს ქართულ, რუსულ და ინგლისურ ენებს.