ნათია თავაძე

  • სპეციალობა: ფსიქიატრია
  • ფსიქიკური ჯამრთელობის და ნარკომანიის პრევენციის ცენტრი
  • ტელ: 599896553