განათლება:

• 1989-1995წწ – სამკურნალო ფაკულტეტი.
– თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი.

• 2009-2010წწ – ექოკარდიოგრაფიის სრული კურსი.
– აკად. გ.ჩაფიძის სახელობის გადაუდებელი კარდიოლოგიის ცენტრი.

• 2010-2011წწ – სუბსპეციალობა – ტრანსთორაკალური ექოკარდიოგრაფია.
– ,,ჯო ენი” ს სახელობის სამედიცინო ცენტრი.

 

სამუშაო გამოცდილება:

• 2018წ – დღემდე – ექიმი კარდიოლოგი/რადიოლოგი
– კარდიოქირურგიული კლინიკა ,,ღია გული’’.

• 2013წ – დღემდე – ექიმი რადიოლოგი.
– კ.მადიჩის სახელობის კლინიკური ონკოლოგიის ინსტიტუტი.

• 2012-2015წწ – ექიმი რადიოლოგი.
,, თანამედროვე სამედიცინო ტექნოლოგიები’’/ გ.ქარაზანაშვილის კლინიკა.

• 2013-2014წწ – მიმღები განყოფილების ექიმი რადიოლოგი.
– თბილისის 1-ლი კლინიკური საავადმყოფო.

• 2012-2013წწ – ექიმი კარდიოლოგი/რადიოლოგი.
– თერაპიის სამეცნიერო კვლევითი კლინიკა.

• 2011წ – ექიმი კარდიოლოგი/რადიოლოგი.
– სამედიცინო ცენტრი ,,იუნონა”.

• 2008-2010წწ – ექიმი კარდიოლოგი.
– აკად. გ.ჩაფიძის სახელობის გადაუდებელი კარდიოლოგიის ცენტრი.

• 1996-2008წწ – ექიმი კარდიოლოგი.
– ქ.სენაკის პოლიკლინიკა.

 

პროფესიული კვალიფიკაციები:

• 2018წ – საქართველოს კარდიოლოგთა კოლეგიის ლექციების წიკლი ექოკარდიოგრაფიაში.

• 2016წ – ტრეინინგი – ,,პულმონური ემბოლიის თანამედროვე ასპექტები’’
პროფ. ლ. ყურაშვილის ლექცია.

• 2015წ – ტრეინინგი – ,,ანტიკოაგულაციის თანამედროვე მიდგომები’’
პროფ. ლ. ყურაშვილის ლექცია.

• 2003წ – ,, საქართველოს ჯანდაცვა საუკუნეთა მიჯნაზე, რეალობა და პერსპექტივები’’.
– საქართველოს ექიმთა კონგრესი

• 2001წ – სახელმწიფო სერთიფიკატი კარდიოლოგიაში.