მირზა ხინიკაძე


პროფესიული გამოცდილება
1999-დან 2001-მდე რუსეთის ა.ლ. პოლენოვის სახ. ნეიროქირურგიის სამეცნიერო კვლევითი ინსტიტუტი. კლინიკური ორდინატორი. 191104 რუსეთის ფედერაცია. ქ. სანკტ-პეტერბურგი. მაიკოვსკის ქ. 12.
2001-დან 2004-მდე ქ. ბათუმის #1 კლინიკური საავადმყოფო. ნეიროქირურგი. ლუკა ასათიანის 37. ქ, ბათუმი.
2001-დან 2004-მდე შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამედიცინო ფაკულტეტი. ნევროლოგია-ნეიროქირურგიის კათედრა. ასისტენტი. ნინოშვილის ქ. N 35. ქ. ბათუმი. 
2004-დან 2008-მდე უკრაინის მეცნიერებათა აკადემია. აკადემიკოს ა. პ. რომოდანოვის სახ. ნეიროქირურგიის სამეცნიერო კვლევითი ინსტიტუტი. ასპირანტი. 04050. ქ. კიევი. მანუილსკაია 32. 
2008-2010-მდე ქ. ბათუმის #1 კლინიკური საავადმყოფო. ნეიროქირურგი. ლუკა ასათიანის 37. ქ, ბათუმი.
2008-2010-მდე შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამედიცინო ფაკულტეტი. ქირურგიის დეპარტამენტი. ნინოშვილის ქ. N 35. ქ. ბათუმი. 
1.01.2010 – 30.03.2010 მიუნხენის საუნივერსიტეტო კლინიკა კაუფბეურენი, გერმანია. სტაჯიორი.
2010 წლიდან ქ. თბილისის #1 საავადმყოფო საუნივერსიტეტო კლინიკა ნეიროქირურგიის ცენტრი. ექიმი-ნეიროქირურგი.

განათლება, კვალიფიკაცია
1993-დან 1999-მდე შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამედიცინო ფაკულტეტი. სპეციალობა – პედიატრია. კვალიფიკაცია – ზოგადი პროფილის პედიატრი. დიპლომა AA #0005064. ნინოშვილის ქ. N 35. ქ. ბათუმი. 
1999-დან 2001-მდე კლინიკური ორდინატურა. რუსეთის ა.ლ. პოლენოვის სახ. ნეიროქირურგიის სამეცნიერო კვლევითი ინსტიტუტი. კვალიფიკაცია – ნეიროქირურგი. მოწმობა AA #0005064. რეგისტრაციის # 27. გაცემის თარიღი 31 აგვისტო 2001წ. 191104 რუსეთის ფედერაცია. ქ. სანკტ-პეტერბურგი. მაიკოვსკის ქ. 12. 
2004-დან 2008-მდე. ასპირანტურა ნეიროქირურგიაში. უკრაინის მეცნიერებათა აკადემია. აკადემიკოს ა. პ. რომოდანოვის სახ. ნეიროქირურგიის სამეცნიერო კვლევითი ინსტიტუტი. 2007 წლის 6 ნოემბერს უკრაინის უმაღლესი საატესტაციო კომისიისა და სპეციალიზირებული სამეცნიერო საბჭოს გადაწყვეტილებით მომენიჭა მედიცინის მეცნიერებათა კანდიდატის სამეცნიერო ხარისხი. სპეციალობა 14.01.05. – ნეიროქირურგი. დიპლომი ДК #044876. №6-09/2. 04050. ქ. კიევი. მანუილსკაია 32. 
2008 წლის 17 ივნისს უკრაინის უმაღლესი საატესტაციო კომისიისა და სპეციალიზირებული სამეცნიერო საბჭოს გადაწყვეტილებით მომენიჭა სამეცნიერო ხარისხი “of Doctor of Philosofy, Ph.D.” to diploma ДК #044876. 
2010 წლის 27.08. საქართველოს განათლების აკრედიტაციის ეროვნული ცენტრის გადაწყვეტილებით მომენიჭა დოქტორია აკადემიური ხარისხი. #04-3242
დამატებითი საგანმანათლებლო კურსები/ტრენინგები/ სტაჟირება
კვალიფიკაციის ამაღლების კურსი. რუსეთის ა.ლ. პოლენოვის სახ. ნეიროქირურგიის სამეცნიერო კვლევითი ინსტიტუტი. “ნევროლოგიისა და ნეიროქირურგიის აქტუალური საკითხები” 1999წ. 1 თვე. #1006. 
კვალიფიკაციის ამაღლების კურსი. სანკტ-პეტერბურგის დიპლომის შემდგომო განათლების სამედიცინო აკადემია. “ცენტრალური ნერვული სისტემის ტრავმების დიაგნოსტიკა და გადაუდებელი დახმარება” 1999წ. 1 თვე. #20932. 
კვალიფიკაციის ამაღლების კურსი. სანკტ-პეტერბურგის დიპლომის შემდგომო განათლების სამედიცინო აკადემია. “ცენტრალური ნერვული სისტემის სიმსივნეებისა და სისხლძარღვოვანი დაავადებების დიაგნოსტიკა და მკურნალობა”. 1999წ. 1 თვე. #24277. 
კვალიფიკაციის ამაღლების კურსი. უკარაინის პ.ლ. შუპიკის სახ. დიპლომის შემდგომო განათლების ნაციონალური სამედიცინო აკადემია. “ცენტრალური ნერვული სისტემის სიმსივნეებისა და სისხლძარღვოვანი დაავადებების დიაგნოსტიკა და მკურნალობა” 2007წ. 1 თვე #161/2. 
2002წ. – ტრენინგი “კიბოსწინარე და სიმსივნური დაავადებების პროფილაკტიკა და ადრეული დიაგნოსტიკა” საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს საზოგადოებრივი ჯანდაცვის დეპარტამენტი; საქართველოს ონკოპრევენციის ცენტრი.
2003წ – უწყვეტი სამედიცინო განათლების კურსი “კიბოსწინა და ავთვისებიანი სიმსივნურ დაავადებათა პრევენცია და ადრეული დიაგნოსტიკა”. საქართველოს ონკოპრევენციის ცენტრი. 
2002 г. – сертификат. Санкт-Петербургская медицинская академия последипломного образования. Присвоена специальность – нейрохирургия. №475/02. Регист. №88545. 
2003 – უწყვეტი სამედიცინო განათლების კურსი “თავის ტვინის იშემიური ინსულტის ანტიკოაგულაციური და დეზაგრეგაციული მკურნალობა და პრევენცია” საქართველოს ექიმთა კონგრესი.
2005 – სერტიფიცირება. ზაპოროჟიის ექიმთა დახელოვნების ინსტიტუტი. გავლილია ატესტაცია და მინიჭებულია მეორე კატეგორიის ექიმის წოდება მოწმობა №003328/ 2005წ.
2007 – სერტიფიცირება. საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო. სახელმწიფო სერტიფიკატის მიმნიჭებელი საბჭო. ნებადართული სპეციალობა “ნეიროქირურგია”
2009 – ტრენინგი. უმაღლეს სკოლაში სასწავლო კურსის სწავლება/სწავლის ახალი მეთოდები. შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. ნინოშვილის ქ. N 35. ქ. ბათუმი.
1.01.2010 – 30.03.2010 სტაჯირება მიუნხენის საუნივერსიტეტო კლინიკა კაუფბეურენი, გერმანია.

საერთაშორისო სამეცნიერო ფორუმებში მონაწილეობა
1. მ. ხინიკაძე, მ. დოლიძე. ტუბერკულოზური პროსტატიტის ულტრაბგერითი დიაგნოსტიკა ბათუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტთა და ახალგაზრდა მეცნიერთა შრომები I N1 1999 წელი.
2. მ.ხინიკაძე . მ. დოლიძე . წელის ოსტეოქონდროზის დიაგნოსტიკა და ქირურგიული მკურნალობა. ბათუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტთა და ახალგაზრდა მეცნიერთა შრომები I N2 2000 წელი.
3. Хиникадзе М.Р. Клинические проявления гигантских артериальных внутричерепных аневризм // Укр. вісн. психоневрології. — 2007. — Т.15, вып.1(50). — С.59–63. 
4. Зозуля Ю.А. Хиникадзе М.Р. Диагностика гигантских мешотчатых аневризм артерий головного мозга // Укр. мед. часопис. — 2007. — Т.4. — №3(59). — С.82–86. 
5. Хиникадзе М.Р. Особенности хирургической тактики при гигантских артериальных аневризмах головного мозга // Укр. нейрохірург. журн. — 2007. — №2. — С.41–45. 
6. Хиникадзе М.Р., Цимейко О.А. Гигантские внутричерепные аневризмы, клинические аспекты. — Зб. наук. праць співроб. НМАПО ім. П.Л. Шупика. — 2007. — Вып.16, кн.1. — С.234–239. 
7. Цимейко О.А. Хиникадзе М.Р. Шахин Н. Скорохода И.И. Оценка результативности различных способов операции при гигантских аневризмах головного мозга. — Зб. наук. праць співроб. НМАПО ім. П.Л. Шупика. — 2007. — Вып.16, кн.2. — С.721–725. 
8. Хиникадзе М.Р., Цимейко О.А. Результаты хирургических операций при гигантских артериальных аневризмах головного мозга. — Укр. нейрохірург. журн. — 2007. — №3. — С.18. 
9. Ю. Зозуля, В. Цимбалюк, М.Хиникадзе. Клинико- неврологические проявления, характерные для гигантских аневризм сосудов головного мозга. - საქართველოს სამედიცინო ჟურნალი – 2007. - #3. გვ. 21-26. 
10. საკანდიდატო დისერტაციის ავტორეფერატი (ხელნაწერის უფლებით) ‘’თავის ტვინის არტერიების გიგანტური ანევრიზმების დიაგნოსტიკა და ქირურგიული მკურნალობა” უკრაინის მედიცინის მეცნიერებათა აკადემია. აკადემიკოს ა.პ. რომოდანოვის სახელობის ნეიროქირურგიის სამეცნიერო კვლევითი ინსტიტუტი კიევი – 2007 წ. 
11. საკანდიდატო დისერტაცია (ხელნაწერის უფლებით) ‘’თავის ტვინის არტერიების გიგანტური ანევრიზმების დიაგნოსტიკა და ქირურგიული მკურნალობა” უკრაინის მედიცინის მეცნიერებათა აკადემია. აკადემიკოს ა.პ. რომოდანოვის სახელობის ნეიროქირურგიის სამეცნიერო კვლევითი ინსტიტუტი. თემის ხელმძღვანელი: უკრაინის მედიცინის მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი: იერი აფანასის-ძე ზოზულია. კიევი – 2007 წ.
12. Zazulia U.A. Tsymbalyuk V.I. Khinikadze M.R. “Surgery in giant arterial aneurysms of the brain” The first Georgian-israeli international congress on actual aspects of surgery ‘’New horizons of scientific-practical relations’’ Abstracts Tbilisi – Batumi, Georgia. 21-26 May, 2007. 
13. Khinikadze M.R.Zazulia U.A. Tsymbalyuk V.I. “Various attempts of the giant secular aneurisms of the brain recognizing” The first Georgian-israeli international congress on actual aspects of surgery ‘’New horizons of scientific-practical relations’’ Abstracts Tbilisi – Batumi, Georgia. 21-26 May, 2007. 
14. Гургенидзе М.Р. Хиникадзе М.Р. Применение фиксаторов и эндопротезов из никелида титана с термомеханической памятью формы при заболеваниях и травмах позвоночника и спинного мозга. რეცენზირებადი ელექტრონული სამეცნიერო ჟურნალი 'კავკასიის სამედიცინო მაცნე' N8. December 
www.ecopharm.sangu.ge/kav_samed_macne/index.htm 15. Академик Зозуля Юрий Афанасьевич; Хиникадзе Мирза Резоевич. “Клиника гигантских артериальных внутричерепных аневризм”. კარდიოლოგია და შინაგანი მედიცინა. 2009;

საზოგადოებრივი აქტივობა
1. რუსეთის ახალგაზრდა ნეიროქირურგთა კონფერენცია. რუსეთის ა.ლ. პოლენოვის სახ. ნეიროქირურგიის სამეცნიერო კვლევითი ინსტიტუტი. #61 л/с. 2001. 
2. მედიკოსთა VIII საერთაშორისო სკოლა-კონფერენცია. “მედიცინა ახალი ათასწლეულის მიჯნაზე”. 3 – 15 ივლისი ქობულეთი-2000 . 
3. მედიკოსთა X სამედიცინო სკოლა-კონფერენცია. 7 – 14 ივლისი ქობულეთი-2001. 
4. საქართველოს ექიმთა კონგრესის ' საქართველოს ჯანმრთელობის დაცვა საუკუნეთა მიჯნაზე, რეალობა და პერსპექტივები' 2003 წ. 5 მაისი
5. პირველი საერთაშორისო სამეცნიერო-მეთოდურ კონფერენცია - 'მედიცინა კლასიკურ საუნივერსიტეტო განათლებაში'. ბათუმი 2002 წ. 5 – 12 ივლისი.
6. Научно-практическая конференция Украинской ассоциации специалистов по ультразвуковой диагностике «Ультразвуковая и функциональная диагностика в ангиологии» Украина. Киев, 2006 г. 
7. Объединенный пленум ассоциации кардиологов, сердечно-сосудистых хирургов, нейрохирургов и неврологов Украины. 2006 г. Украина. Киев. 
8. Научно-практическая конференция нейрохирургов Украины «Критерии качества жизни больных после нейрохирургических вмешательств» Коктебель, 2007 г. Украина. 
9. Научно-практическая конференция неврологов, нейрохирургов Украины «Актуальные аспекты клинической ангионеврологии » 2007 г. Полтава. Украина. 
10. The first Georgian-israeli international congress on actual aspects of surgery ‘’New horizons of scientific-practical relations’’ Tbilisi – Batumi, Georgia. 21-26 May, 2007. 
11. Научно-практическая конференция “застосувания сучасних методик лiкування в нейрохiрург ii та неврологii” 5-6 октября 2007г. Киев. Украина. 
12. IV Съезд нейрохирургов Украины. 27-30 мая. 2008г. Днепропетровск. Украина. 13. საერთაშორისო კონფერენცია 'ბათუმი-გაზაფხული-2010'. ბათუმი. საქართველო.
14. საქართველოს რადიოლოგთა მე-3 კონგრესი. 23-24 ოქტომბერი. თბილისი. საქართველო.

დამატებითი მონაცემები
სალექციო კურსები, წაკითხული საქართველოს და საზღვარგარეთის უნივერსიტეტებში. 
ლექცია ‘’თავის ტვინის არტერიების გიგანტური ანევრიზმების დიაგნოსტიკა და ქირურგიული მკურნალობა” უკარაინის პ.ლ. შუპიკის სახ. დიპლომის შემდგომო განათლების ნაციონალური სამედიცინო აკადემიის ნეიროქირურგიის კათედრა. 
ლექცია ‘’თავის ტვინის არტერიების გიგანტური ანევრიზმების დიაგნოსტიკა და ქირურგიული მკურნალობა” ო.ო. ბოგომოლეცის სახ. ნაციონალური სამედიცინო აკადემია ნეიროქირურგიის კათედრა. 
რომელი სამეცნიერო საზოგადოებების (აკადემიების) წევრი ხართ/იყავით 
რუსეთის ნეიროქირურგთა ასოციაციის წევრი. 
უკრაინის ნეიროქირურგთა ასოციაციის წევრი. 
ევროპის ნეიროქირურგთა ასოციაციის წევრი. 

მიღებული მაქვს მადლობა რუსეთის ახალგაზრდა ნეიროქირურგთა კონფერენციის მომზადებისთვისა და მონაწილეობისათვის. რუსეთის ა.ლ. პოლენოვის სახ. ნეიროქირურგიის სამეცნიერო კვლევითი ინსტიტუტი. @@#61 л/с. 10.04.2001 
მიღებული მაქვს უკრაინის მეცნიერებათა აკადემიის. აკადემიკოს ა. პ. რომოდანოვის სახ. ნეიროქირურგიის სამეცნიერო კვლევითი ინსტიტუტის სამეცნიერო კვლევითი მუშაობის სახელმწიფო რეგისტრაცია №№ 010U000415 (2004–2006 гг.), 0107U001194 (2007–2009 гг.). 
ენები: რუსული, გერმანული – კარგად, ინგლისური – კარგად. 
კომპიუტერი: Microsoft Word; Excel, Power point, Internet Explorer and act.