მინდია შერაზადიშვილი

  • სპეციალობა: ფსიქიატრია
  • მე-5 კლინიკური საავადმყოფო - ღია გული

განათლება:

• 2002-2006წწ – მედიცინის ფაკულტეტი.
– “საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი“.

• 2007-2013წწ – ფსიქო-სომატური მედიცინის ფაკულტეტი.
– ,,თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი“.

• 2013-2015წწ – რეზიდენტურა მოზრდილთა ფსიქიატრიაში.
– ,,პ.ლ. შუპიკას“ სახელობის ნაციონალუირი სამედიცინო აკადემია დიპლომისშემდგომი განათლებისთვის.

 

სამუშაო გამოცდილება:

• 2018წ-დღემდე – ექიმი ფსიქიატრი.
– შ.პ.ს. №5 კლინიკური საავადმყოფო, ბავშვთა და მოზრდილთა ფსიქიატრიის დეპარტამენტი.

• 2018წ-დღემდე – ექიმი ფსიქიატრი.
– შ.პ.ს. ქალაქ თბილისის ფსიქიკური ჯანმრთელობის ცენტრი .

• 2015-2017წწ – აიტი მენეჯერი.
– ,,შპს გეომეფი“.

• 2012-2013წწ- აიტი მენეჯერი.
– ,,შპს გეომეფი“ .

• 2007-2008წწ – აიტი მენეჯერი.
– ,,შპს ჩუმასტერი“.

 

პროფესიული კვალიფიკაციები:

• 2016წ – სახელმწიფო სერტიფიკატი სპეციალობაში ,,ფსიქიატრია“.