დისერტაციის დაცვის თარიღი და თემა: 
2001 წ. – საკვერცხზეების პოლიკისტოზის გამო ნამკურნალევი ქალების ქალიშვილების რეპროდუქციული ფუნქციის მდგომარეობა.

პრაქტიკული საქმიანობის სფერო: 
სხვადასხვა გენეზით (ჰიპერპროლაქტინემიით, ინსულინრეზისტენტული მეტაბოლური სინდრომით, ა.გ.ს.–ით გამოწვეული პირველადი და მეორადი უნაყოფობის დიაგნოსტიკა და მკურნალობა. დისფუნქციური სისხლდენების მკურნალობა საშვილოსნოდან, ენდომეტრიოზის მკურნალობა, ვირუსული ინფექციების მკურნალობა, ანამნეზში არსებული თვითნებითი აბორტების მიზეზების დადგენა, მისი მკურნალობა და შემდგომში მიღებული ორსულობის მართვა ჩვენს ვადებში. საშვილოსნოს დანამატების ანთებითი გენეზის პირველადი და მეორეული უნაყოფობის დიაგნოსტიკა და მკურნალობა