მარინა შიშნიაშვილი

  • სპეციალობა: ნევროლოგია
  • ნეიროგანვითარების ცენტრი
  • ტელ: 597 22 36 30

მედიცინის დოქტორი, ასოცირებული პროფესორი