მანანა კოპალიანი

  • სპეციალობა: ფიზიოთერაპია
  • ყელ ყურ ცხვირის სნეულებათა ეროვნული ცენტრი, ჯაფარიძე ქევანიშვილის კლინიკა
  • ტელ: 599 55 41 45

ფიზიო-თერაპევტი