სპეციალიზაცია: ბავშვთა ოფთალმოლოგია, სიელმე, მხედველობის რეფრაქციული მანკები