დიაგნოსტიკური და ინტერვენციული რადიოლოგიის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი, პროფესორი