სპეციალიზაცია: ბავშვთა ოფთალმოლოგია, ნეონატალური ოფთალმოლოგია სიელმე