ლიმფოლოგი, ფიზიოთერაპევტი, დირექტორატის წევრი, მენეჯერი.

მონოგრაფიული ნაშრომი ”საქართველოს ფლორა” -ში მრავალი სტატია ბოტანიკურ გამოცემებში, გერმანულ გამოცემებში ”Weleda Pflege Forum', ”ასთმით დაავადებულ ბავშვთა მკურნალობა გარეგანი საშუალებებით”. საუნივერსიტეტო განათლება საქართველოში - თსუ ბიოლოგიის ფაკულტეტი, სამედიცინო გერმანულ-ქართული კოლეჯი, გერმანული სკოლა - რიტმული მასაჟის და ლიმფოლოგიის სპეციალისტი. სერთიფიკატები მენეჟმენტსა და ადამიანური რესურსების მართვაში.