ოჯახის ექიმი, პედიატრი, მედიცინის დოქტორი, 'თერაპიის სახლის' დირექტორატის წევრი.

საერთაშორისო სამეცნიერო ფორუმებში მონაწილეობა
სამეცნიერო ნაშრომები: დისერტაცია - ბრონქული ასთმის მაკურნალობის სალუტოგენეზური ასპექტები ბავშვთა ასაკში, დისერტაციის თემის ირგვლივ 7 სამეცნიერო ნაშრომი, 3 სტატია.

დამატებითი მონაცემები
1992 წლიდან 'თერაპიის სახლის' წამყვანი ექიმი. მრავალჯერადი პრაქტიკით გერმანიის სხვადასხვა ანთროპოსოფიულ კლინიკებში.