სპეციალიზაცია: ზოგადი ქირურგია,მუცლის ღრუს ქირურგია ონკოლოგიური ქირურგია, ენდოვიდეო ქირურგია, ენდოკრინოლოგიური ქირურგია