მეან - გინეკოლოგი. ჯანდაცვის ორგანიზატორი
დამატებითი მონაცემები
აქვს 22 წლის საექიმო სტაჟი. გავლილი აქვს კვალიფიკაცია ქალის სასქესო ორგანოების სიმსივნური დაავადებების პროფილაქტიკა და მკურნალობა. მეანობა გინეკოლოგიასა და სხვა მოსაზღვრე და არამოსაზღვრე სპეციალობებში.