მედიცინის დოქტორი 
გამოცდილება: პროქტოლოგია, ზოგადი ქირურგია