ივანე ბოკერია

  • სპეციალობა: ნევროლოგია
  • ნეიროგანვითარების ცენტრი
  • ტელ: 599 51 87 26

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მართვა, დირექტორი ხარისხის მართვის დარგში