სამედიცინო გენეტიკის განყოფილების ხელმძღვანელი
მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი

დამატებითი მონაცემები
სამედიცინო გენეტიკის სფეროში მუშაობის ოცდაათწლიანი სტაჟი
სადისერტაციო შრომისა და კლინიკურ გენეტიკაში პრაქტიკული საქმიანობის გაუმჯობესების მიზნით სამწლიანი მივლინება ქალაქ სანქტპეტერბურგის ექსპერიმენტული მედიცინისა (ბიოქიმიური გენეტიკის ლაბორატორია) და მეან გინეკოლოგიის (პრენატალური დიაგნოსტიკის ლაბორატორია) ინსიტუტებში
სამთვიანი სტაჟირება ქალაქ მინსკის სამედიცინო გენეტიკის ცენტრში
ერთთვიანი სტაჟირება ქალაქ ნიუიორკის წმინდა სინას მთის სახელობის სამედიცინო ცენტრის მოლეკულური გენეტიკისა და პედიატრიის დეპარტამენტში
ამჟამად, დავით გაგუას კლინიკის სამედიცინო გენეტიკური სამსახურის ხელმძღვანელი