სპეციალიზაცია: სისხლძარღვთა ქირურგია, ტრავმა, ნეირო ონკოლოგია, ხერხემლის ქირურგია