პათანატომიური დეპარტამენტის ხელმძღვანელი. პროფესორი , M.D., Ph.D., M.Sc.D