განათლება:

• 1980-1991 წწ – ქ.თბილისის 170-ე საშ.სკოლა.

• 1992-1996წწ – თბილისის ბიოლოგიური მედიცინისა და ეკოლოგიის ინსიტუტი(თსუ).

 

სამუშაო გამოცდილება:

• 1996-2007წწ – ექიმი ლაბორანტი.
– ქ.თბილისის მე-19 პოლიკლინიკა

• 2007წ-დღემდე – ექიმი ლაბორანტი.
– შპს “ღია გული”.

• 2017წ-დღემდე – ექიმი ლაბორანტი.
– დღემდე მე-5 კლინიკური საავადმყოფო.