გენერალური დირექტორი
მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი