განათლება:

• 1988-1995წწ – სამკურნალო ფაკულტეტი.
– ,,ქ.თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი“.

• 1996-1997წწ – სუბორდინატურა, მეანობა-გინეკოლოგიაში.
– ,,თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი“.

• 1997-1999წწ – ასპირანტურა.
– ,,ექიმთა დახელოვნების №2 კათედრა“.

 

სამუშაო გამოცდილება:

• 2011წ-დღემდე – მეან-გინეკოლოგი, ბრიგადის ხელმძღვანელი.
– შ.პ.ს.“ მე-5 კლინკური საავადმყოფო“.

• 1998-2010წ- მეან-გინეკოლოგი.
– ,,№1 სამშობიარო სახლი“.

 

პროფესიული კვალიფიკაციები:

• 1995წ- ზოგადი პროფილის ექიმის სერთიფიკატი.

• 2019წ – ნაყოფის მდგომარეობის ანტენატალური ტესტირება,პათოლოგიური მდგომარეობის დროული იდენტიფიცირება და ადეკვატური მართვა.

• 2019წ – სამშობიარო ბლოკ-პალატაში ლოგინობის ხანაში ადრეული სისხლდენის განვითარების პრევენცია,დროული დიაგნოსტიკა და მკურნალობის ძირითადი პრინციპები.