ფოზიოთერაპევტი. სამკურნალო ფიზკულტურა და რეაბილიტაცია.

პროფესიული გამოცდილება
პრაქტიკა გავლილი აქვს გერმანიის ქალაქ ჰერდეკეს საავადმყოფოში.