ანა სამხარაძე

  • სპეციალობა: რადიოლოგია
  • კ. ერისთავის სახელობის ექსპერიმენტული და კლინიკური ქირურგიის ეროვნული ცენტრი