ალექსანდრე თარაშვილი


მეანობა გინეკოლოგია (თსსუ პირველი საუნივერსიტეტო კლინიკის მეანობა გინეკოლოგიის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი)