სტრესის მართვის და მენტალური ჯანმრთელობის ცენტრი (გუგა სიხარულიძის კლინიკა)


ფსიქოლოგიური კეთილდღეობა

ნუ დამალავ, შეებრძოლე!

ჩვენი მიზანი - ფსიქიკური ჯანმრთელობის სფეროში მსოფლიოში დამკვიდრებული, ყველაზე მაღალი სტანდარტების დანერგვა და განვითარებაა.

ცენტრის ძირითადი მიმართულებებია:

• ამბულატორია

• დღის სტაციონარი

• ფსიქო-რეაბილიტაცია 

• საგანმანათლებლო

• სამეცნიერო 

 

ჩვენთან შეგიძლიათ მიიღოთ შემდეგი მომსახურება:

• სამედიცინო (დიაგნოსტიკა/მკურნალობა)

• ფსიქოთერაპია (ინდივიდუალური/ჯგუფური)

• ფსიქოდიაგნოსტიკა 

• პიროვნების კვლევა (პიროვნების ფსიქოლოგიური პროფილი)

• ბავშვთა და მოზარდთა ფსიქოლოგიური რეაბილიტაცია - არტ თერაპია

 

ყველა სახის ფსიქოლოგიურ/ფსიქიკური პრობლემის დიაგნოსტირება და მკურნალობა

პრიორიტეტი - სტრესი და სტრესთან დაკავშირებული პრობლემები:

• შფოთვა
• დეპრესია
• ძილის დარღვევები
• ფობიები (შიშები)
• ქცევითი აშლილობები
• ადაპტაციის დარღვევები
• კვებითი დარღვევები (ანორექსია/ბულიმია)
• აზარტულ თამაშებზე დამოკიდებულება(ლუდომანია)
• პიროვნული აშლილობები (ფსიქოპათია)

ფსიქოზური რეგისტრის აშლილობების მკურნალობა და რეაბილიტაცია: 

• ბიპოლარული აშლილობა
• შიზოფრენია
• ორგანული ბუნების და
• დემენციის დროს განვითარებული ფსიქიკური აშლილობები და ა.შ. 


დღის სტაციონარი:
მსოფლიოში საკმაოდ გავრცელებული, მყუდრო, კომფორტული და პაციენტის საჭიროებეზე ინდივიდუალურად მორგებული.

პაციენტი დღის სტაციონარში მკურნალობის დროს იღებს სწრაფ, შედეგზე ორიენტირებულ, ინდივიდულურად მორგებულ, მაღალი ხარისხის მომსახურეობას. 

• მდგომარეობის შეფასება 
• ყოველდღიური მონიტორინგი
• ინტენსიური მედიკამენტური მკურნალობა
• ყოველდღიური ფსიქოთერაპია
• არტ თერაპია

 

ცენტრში მოწყობილია შესაბამისი მყუდრო გარემო და დასვენების პირობები.

 

ინოვაციები:
EMDR (თვალის დესენსიტივაციისა და რეპროცესირების მეთოდი) 

პირველად საქართველოში, პოსტტრავმული სტრესის და ფობიების ყველაზე ეფექტური მკურნალობის მეთოდი!

მხოლოდ 4-6 სეანსამდეა საჭირო სრულფასოვანი შედეგის მისაღწევად და პოსტრამვული მდგომარეობისა და ფობიებისგან (შიშების) თავის დასაღწევად.

 

პროლოგნირებული ექსპოზიციის თერაპია (PET) 

პირველად საქართველოში (2016) დაინერგა ამერიკელი ფსიქოლოგების დახმარებით.

აღნიშნული მეთოდი წარმოადგენს კოგნიტურ-ბიჰევიორული მეთოდის სახესხვაობას, რომელიც სპეციფიკურად შეიქმნა პოსსტრავმული სტრესული პრობლემების სამკურნალოდ.

 

ექიმები: 

გუგა (გიორგი) სიხარულიძე

დამფუძნებელი/დირექტორი/ფსიქიატრი
 

ნანა მამულაშვილი

ფსიქოლოგი / ფსიქოთერაპევტი / ფსიქოსექსოლოგი
 

სოფო სალია

ფსიქიატრი/ნარკოლოგი
 

შორენა რაზმაძე

ფსიქიატრი
 

სოფო კოკოლიშვილი

ფსიქოლოგი/არტ თერაპევტი

FB: https://www.facebook.com/mentalhealthcenter.ge