ქალაქ თბილისის ფსიქიკური ჯანმრთელობის ცენტრი

ტაციონარული, დისპანსერული, სოციალური განყოფილებები